6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu kapsamında hazırlanması gereken dökümanları hazırlamaktadır.

Kanun kapsamındaki dökümanlar;

1)   Personel Özlük Dosyası
2)   Personel Sağlık Kayıtları (İşe giriş/periyodik muayene, işin durumuna göre sağlık taramaları(Akciğer filmi, kulak odiyogramları, kan tahlili, SFT)
3)   Yemekhane, çay dağıtımı işlerinde çalıştırılan personellerin portör muayene kayıtları. (6 ayda bir yenilenerek çalışanların özlük dosyalarında ve çalışma yemekhane, çay ocağı ya da mutfak gibi yerlere asılmalıdır.)
4)   Ortam analiz ölçümlerinin raporları. (Gürültü, toz, aydınlatma, termal konfor, vb.)
5)   İçme suyu analizleri.
6)   İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin sözleşmeleri. (hem çalışanla şirket arasındaki hem de bakanlığa bildirilen sözleşme örnekleri.)
7)  Yıllık çalışma planı
8)  Yıllık değerlendirme raporu
9)  Noter onaylı tespit ve öneri defteri.( işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve işveren veya vekili tarafından imzalanan ve işyerinde tespit edilen durumların yazılması gereken noter onaylı 3 nüshalı defter.)
10)  İş sağlığı ve iş güvenliği kurulu toplantı tutanakları (Çalışan sayısı 50 ve üzeri olan işyerleri)
11)  İlkyardım eğitimi almış çalışanların ilgili sertifikaları
12)  İşletme iç yönetmeliği. iş güvenliği uzmanı tarafından hazırlanıp İSG Kurulunda kurul üyeleri tarafından değerlendirilerek hazırlanacaktır.)
13)  Elektrik ve topraklama tesisatı kontrol belgesi.(periyodik olarak yılda bir kontrol edilir.)
14)  Paratoner kontrol belgesi ve imalatçı yeterlilik belgesi. (periyodik olarak yılda bir kontrol edilir.)
15)  Havalandırma tertibatı kontrol belgesi. (periyodik olarak yılda bir kontrol edilir.)
16)  Kazanların TSE imalat yeterlilik belgesi, kazancıların ateşçi belgesi, kazanların kontrol belgesi.(periyodik olarak yılda bir kontrol edilir.)
17)  Kompresör ve hava tanklarının kontrol belgesi. (periyodik olarak yılda bir kontrol edilir.)
18)  Asansör kontrol kayıtları. (periyodik olarak yılda bir kontrol edilir.)
19)  Servis araçlarının periyodik bakım ve kontrol belgeleri.
20)  Yangın alarm ve tahliye tatbikatlarının tutanakları.(6 ayda bir tahliye tatbikatları tekrarlanmalıdır.)
21)  Yangın söndürme cihazlarının kontrol belgeleri. (yangın söndürme cihazları 6 ayda bir kontrol edilmelidir.)
22)  Yangın söndürme sistemleri kontrol belgeleri.
23)  Risk Değerlendirme Raporu
24)  Acil Durum Eylem Planı
25)  Çalışanların aldıkları iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili kayıtlar. (çalışanların özlük dosyalarında bulunmalı)
26) Çalışanlara işe başlarken imzalatılan İş Sağlığı ve Güvenliği Talimat ve Taahhütnamesi (Çalışana işyerine ait tehlike ve risklerin anlatıldığını ifade eden)
27)  Son bir yıl içerisinde meydana gelen iş kazaları kayıtları.
28) İşyerinde kullanılan tüm makine ve araçların kullanma ve bakım talimatları
29) Makine ve araç kullanıcılarının kullanma ehliyetleri
30) İşyerinde kullanılan kimyasalların Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS)
31) Çalışanlara verilen Kişisel Koruyucu Malzeme(Baret, ayakkabı, eldiven, maske, kulaklık) teslim tutanakları

ÇAĞDAŞ GLOBAL İŞ SAĞLIĞI ve GÜV. ÖZEL EĞT. HİZ. ve DANŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. © 2014 Tasarım:2A AJANS
Has no item to show!
Scroll to top