Son teknoloji ürünü cihazlarımız ve uzman kadromuz ile firmanızın tüm eğitim, analiz, ölçümlerini yapıp, raporlayarak tarafınıza teslim ediyoruz.
 
A-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ
B-RİSK DEĞERLENDİRMESİ
-Risk Değerlendirilmesinin yapılarak raporlanması ve saha aksiyon planın oluşturulması
C-ACİL DURUM EYLEM PLANLARININ OLUŞTURULMASI
D-YANGIN EĞİTİMLERİ VE TATBİKATLARININ YAPILMASI

E-PERİYODİK KONTROLLER VE ÖLÇÜMLER

Elektrik Periyodik Kontrolleri
Ana Pano Topraklama Ölçümleri ve Raporlanması
Paratoner Topraklama Ölçümleri ve Raporlanması
Paratoner Etki Çapı Krokisi
 
 Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri
 
-Kazanlar
-Kompresör
-Hidrofor
 
Kaldırma Araçlarının Periyodik Kontrolleri Ve Raporlanması

- Forklift
-Vinç
-Caraskal
 
İç Ortam Ölçümleri
 
 -Ortam Gürültü Ölçümünün Yapılıp Kontrol Raporunun Hazırlanması
 -Ortam Işık Şiddeti Ölçümünün Yapılıp Kontrol Raporunun Hazırlanması
 -Ortam Toz ve Gaz Ölçümünün Yapılıp Kontrol Raporunun Hazırlanması
 
Termal Konfor Şartları
 
-Ortam Sıcaklık Ölçümünün Yapılıp Kontrol Raporunun Hazırlanması
-Ortam Nem Ölçümünün Yapılıp Kontrol Raporunun Hazırlanması
-Ortam Hava Akım Hızı Ölçümünün Yapılıp Kontrol Raporunun Hazırlanması

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik gereği;
(1) İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:
a) Rehberlik;
1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.
2) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.
3) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.
4) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.
b) Risk değerlendirmesi;
1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
c) Çalışma ortamı gözetimi;
1) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.
2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.
ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.
2) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde  hazırlamak.
3) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
4) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
d) İlgili birimlerle işbirliği;
1) İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

ÇAĞDAŞ GLOBAL İŞ SAĞLIĞI ve GÜV. ÖZEL EĞT. HİZ. ve DANŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. © 2014 Tasarım:2A AJANS
Has no item to show!
Scroll to top