Dayandığı Kanun No/Madde Tebliğ Adı
(Tarihe Göre Sıralama)
docx Mevzuat Bilgi Sistemi Linki Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı
5510/11,12,
80,86,88,90
İşveren Uygulama Tebliği İndir MBS Linki 01.09.2012
Değ.14.02.2014
28398
Değ.28913
6331/9 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği
Ek-Tehlike Sınıfları Listesi (NACE Kodları Rev.2)
İndir
İndir
MBS Linki
MBS Linki
26.12.2012
Değ.29.03.2013
Değ.04.02.2014
28509
Değ.28602
Değ.28903
132, 635, 1705 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) - İkmal İstasyonu – Karayolu Taşıtları İçin - Emniyet Kuralları İle İlgili Tebliğ (TSE Standartlları, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden ne yazık ki ÜCRET KARŞILIĞI temin edilmektedir!) İndir MBS Linki 26.12.2013 28863
132, 635, 1705 TS EN 1442+A1 Tüpler-Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) ile İlgili Tebliğ (TSE Standartlları, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden ne yazık ki ÜCRET KARŞILIĞI temin edilmektedir!) İndir MBS Linki 16.10.2013 28803
6331/30 İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ İndir MBS Linki 29.08.2013 28750
3146/12,34, KKD Yön. Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ İndir MBS Linki 15.08.2013 28736
6331/30 Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ İndir MBS Linki 29.06.2013 28692
-- Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ İndir MBS Linki 11.03.2012 28230
5510/107 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği İndir MBS Linki 28.09.2008 27011
KHK-18/2-n Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Fenni Teknik Şartnamesi) İndir MBS Linki 30.06.2007 26568 Mük.
3143, 1705, 132 Akaryakıt İstasyonları-Emniyet Gerekleri ile İlgili Tebliğ (TS 12820) (TSE Standartlları, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden ne yazık ki ÜCRET KARŞILIĞI temin edilmektedir!) İndir MBS Linki 20.05.2007 26527
-- Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ İndir MBS Linki 06.04.2007 26485
ÇAĞDAŞ GLOBAL İŞ SAĞLIĞI ve GÜV. ÖZEL EĞT. HİZ. ve DANŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. © 2014 Tasarım:2A AJANS
Has no item to show!
Scroll to top