İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti Diyarbakır Firması
İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti
İş güvenliği, işyeri ve çalışanı koruyup kollayan sistemli ve bilimsel çalışmalar bütünüdür. Peki Çağdaş İş Güvenliği'nin iş güvenliği hizmetleri nelerdir ?

İş Güvenliği Uzmanlığı ile ilgili olarak iş yerlerinde, işten kaynaklanan çeşitli risklerin azaltılması ve bu sayede çalışanların daha uygun ortamlarda huzur ve güven ortamında sağlıklı ve verimli çalışmalarını desteklemek üzere yapılmaktadır. 2013 yılının Ocak ayında yürürlüğe giren 6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, tüm işletmelerde görev alan bir işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanını zorunlu hale getirmiş, Bu zorunluluk ise, iş güvenliği firmaları ve bu konuda alınacak hizmetleri önemli bir seviyeye yükseltmiştir. Ancak bu konuda hizmet alırken, ihtiyaçların neler olduğunun belirlenmesi ve tespiti önemlidir. Bu noktada ise, mevcut kavramlarının anlamlarının bilinmesi, alınacak hizmetin değerlendirilmesi açısından yararlı olacaktır.

İş Güvenliği Uzmanlığı Görevi Nedir?

İş güvenliği uzmanı, işletme içerisinde olası tehlikeler ve tehdit edici unsurları belirlemek, daha sonra çalışanlarla düşünce alışverişi yaparak, çalışanların bu konudaki değerlendirmelerini göz önünde bulundurmak ve eksik yanlarını tamamlamak suretiyle işverene işletmenin iş güvenliği için yapılması gerekenler konusunda bilgi vermekle görevlidir. İşverene kurum içerisindeki olası tehlikeler ve bunların önlemleri konusunda bilgi verirken, benzer şekilde çalışanların da yaptıkları işin seviyesine göre ne gibi problemlerle karşılaşabilecekleri, olası bir problem anında ne tür önlemler ve çözümlerin olduğunu işyeri hekimi ile birlikte, bilgilendirilmelerini sağlamalıdır. Bu noktada iş güvenliği firmaları uzman haricinde bir de hekim ile çalışmak ve işletmelere yönlendirmek durumundadır.

İş Güvenliği Firmaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yukarıda sözü edilen, işletmeye ilişkin olası tehlikeler ve bunların önlemleri konusunda bilgilendirme yapma konusunda Ortak Sağlık Güvenlik birimi ya da kısaca osgb olarak adlandırılan firmaları görevlendirmiştir. İş güvenliğinin sağlanması için osgb firmaları, işletmenin yapısı, sunduğu hizmet ve hizmetin seviyesine bağlı olası tehlike unsurlarını değerlendirip bu konuda hem işvereni hem de çalışanları eğitmek ve bilgilendirmekle görevlidir.

Osgb Hizmet Limitleri

İşletmelerin osgb firmalarından alacakları hizmet, yukarıda da ifade edildiği gibi, işletmenin yapısına, kapasitesine ve sunduğu hizmete göre belirlenmiştir. Dahası bu özellikler, iş güvenliği firmaları tarafından alınması gereken hizmetin ihmali ve yine bu firmalarca sağlanan hizmetlerle alınacak önlemlere uyulmaksızın ortaya çıkacak sorunlar neticesinde belirli düzeylerde cezayı da gerekli kılmaktadır. Söz konusu oransal sınırlar, yasal yollarla belirlenmiştir. Bu sınırlardan birisi de alınacak hizmetin süresidir. İşletmenin hangi tehlike sınıfında bulunduğuna bağlı olarak, hizmet alınacak iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve dahası işyeri hemşiresinin çalışma sürelerini de tespit etmek mümkündür. İşletmenizin ne seviyede ne tür bir osgb hizmeti alması gerektiğini öğrenmek ve iş güvenliği hizmetine ilişkin daha ayrıntılı bilgi almak üzere www.cagdasisguvenligi.com.tr adresini ziyaret edebilir ve bu konuda diğer sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

E-Abonelik İçin Kaydolun
Güncel ve son haberlerden haberdar olmak için kaydolun.
Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram