İş Güvenliği Eğitimleri

İş Güvenliği Eğitimleri OSGB Diyarbakır
İş Güvenliği Eğitimleri
Yangın güvenliği; işyerinde yangının oluşmasını engelleyen ve yangınla mücadele ederek çalışanların ve ortamın güvenliğini sağlayan sistemli çalışmalardır.

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri

6331 sayılı Kanun gereği işverenler, çalıştırdıkları işçilerin iş sağlığı güvenliği eğitimleri almalarını sağlamak ile görevlidir. Çalışanlara verilecek olan bu eğitimler çalışma yeri veya yaptığı işin değişmesi, işi yaparken kullandığı iş ekipmanının değişmesi ve yeni bir teknoloji kullanılması halinde verilmelidir. Verilecek iş sağlığı güvenliği eğitimleri değişen çalışma koşullarına ve ortaya çıkacak olan yeni risklere uygun bir şekilde yenilenmeli ve gerektiği zamanlarda da belirli aralıklarla tekrarlanmalıdır.

Çalışanların Eğitimi İşverenlerin Yapması Gereken Çalışmalar

Çalışanlar için gerekli olan programların hazırlanması, eğitimin verileceği yer araç ve gereçleri, çalışanlarının bu eğitim çalışmasına katılması, eğitimin sonunda ise katılanlar için katılım belgesinin düzenlenmesi işlemlerinden bizzat sorumludur. İşverenler çalışanlarına çalışma hayatı ile ilgili genel konular, sağlık ve teknik konularda eğitimlerin verilmesini sağlamakla görevlidir. Verilecek olan İş sağlığı güvenliği eğitimleri değişen koşullar ve meydana çıkacak olan risklere göre şu aralıklarla verilmelidir. Çok tehlikeli iş yeri sınıfında bulunan iş yerlerine en az yılda bir kez bu eğitimin verilmesi gerekmektedir. Tehlikeli iş yeri sınıfında yer alan iş yerlerine en az iki yılda bir, az tehlikeli iş yeri sınıfında bulunan iş yerlerine ise en az üç yılda bir bu eğitimlerin verilmesi gerekir.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmiş olunan yetkiye dayanarak osgb iş yerleri için İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini tedarik etmek amacıyla oluşturulmuş, mesleki anlamda tıbbi ve fiziki yeterliliğe sahip bulunan ve İş sağlığı ve Güvenliği konusunda uzman olan kişilerin oluşturduğu özel kuruluşlar olarak belirtilebilir. Şirketler hizmet almak istedikleri osgb firmalara internet üzerinden başvuruda bulunurlar. Şirketler 5 den fazla firmaya bu şekilde teklif formu verebilmektedirler. Osgb firmalarından kendilerine gelen cevapları karşılaştırarak en uygun olan firmayı seçip bu firma ile çalışabilmektedirler.

İş Güvenliği Nedir?

İşin bir fiil yapıldığı iş yerlerinin çalışma ortamı ve iş yerindeki fiziki şartlar gibi sebeplerden dolayı çalışanların karşı karşıya kaldıkları sağlık ve mesleki problemlerin ortadan kaldırılması veya en asgari düzeye çekilmesi amacıyla yapılan çalışmalara iş güvenliği denir. İş güvenliğinin tam olarak yerine getirilebilmesi amacıyla çalışma ortamında meydana gelebilecek tehlikelerin, çalışanların sağlığına etki edecek olan zararlı şartların tespit edilmesi ve bunlarla ilgili olarak gerekli tehlike ve risk analizlerinin yapılmasının ardından bu hususların engellenmesi gerekmektedir. Sağlanacak olan iş güvenliği şartları işçi, işletme ve iş yerinin birlikte korumasını gerçekleştirmiş olur. İş güvenliği konusunun temelini çalışanların iş kazaları ve meslek hastalılarından korunmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak ve çalışanları bu konuda bilgilendirmektir. Detaylı bilgi almak için https://www.cagdasisguvenligi.com.tr/ adresini ziyaret ediniz.

E-Abonelik İçin Kaydolun
Güncel ve son haberlerden haberdar olmak için kaydolun.
Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram